Elektro EKS d.o.o.

Planiranje / Konstrukcija / Trgovina - Elektro EKS d.o.o.

Za kavalitetno izvodenje je preduslov dobra priprema i projektovanje.

Za tu vrstu delatnosti koristimo najsavremenije i tržišno vodeća softverska rešenja, koji su u skladu sa svim svetskim standardima.

Vaše uloženo vreme i novac na početku, kroz kvalitet i sigurnost, kroz vreme vam se sa zadovoljstvom vraća nazad.

Vizija naše poslovnosti je utemeljena i sigurna, sa permanentim stručnim usavršavanjem, na vama je da nam date šansu da se u to i uverite.

Vaš EKS Tim.