Elektro EKS d.o.o.

Elektro instalacije

Na prvi pogled izgleda jednostavno ali električne instalacije su kostur sigurnosti u Vašem domu!
Pored stručnog znanja, eliminisanje prikrivenih grešaka u izvođenju radova, kod su nas prioritet broj jedan, njihovim elimisanjem pružamo Vam kvalitet i sigurnost.
Pored toga u mogućnosti smo da brzom intervencijom otklonimo kvar u Vašoj instalaciji i samim tim učvrstimo Vašu sigurnost. Planiranje i proračun kao i odabir odgovarajuceg materiala su izvor Vaše sigurnosti.
U izvodenju elektro-instalcija možemo Vam ponuditi instalacije jake i slabe struje kao i elektro-instalacije visokog komfora KNX/Bus instalacije sa svom dokumentacijom i merenjem sto povećava vrednost vašeg objekta i daje vašem životu poseban sjaj.